Veterinærsygeplejerskeelevers projektfilm - Sygdom og behandling 2019.mp4

 Tags:

Denne lille film er produceret af 5 veterinærsygeplejerskeelever på hovedforløbet – i forbindelse med undervisningen i sygdom og behandling.
Der er fokus på udregning af medicindosis samt korrekt indgivelse af medicin:
• Subkutant (under huden)
• Intramuskulært (ind i en muskel)
• Intravenøst (ind i en vene)