HANSENBERGdagen 2012

Traditionen tro blev der samlet penge ind til et godt formål, i år til unge i byen Quezaltepeque i El Salvador