fronter lærer oprettelse af et rum

Her bliver der gennemgået hvordan et virtuelt rum bliver til i fronter