Fun Day 2013 CFT

 

Grundforløbselever i højt humør samarbejder på tværs af fag,
og skaber sociale relationer