Åbent Hus 2014 for nordiske veterinærsygeplejerskeelever

De nordiske elevers egen film fra Åbent Hus 2014